• el Cortijo
  • per tradició
  • amb tu
Tradició1 Tradició a l'actualitat2 Innovació per tradició3 Innovació4 Evolucionem amb tu5 Evolucionem a Montblanc6

HORARI D'ESTIU

Tots els dies, de 13 a 16:30h i de 19:30 a 22h

Mira't les nostres cartes, al Tijo o Take Away!