• el Cortijo
  • per tradició
  • amb tu
Tradició1 Tradició a l'actualitat2 Innovació per tradició3 Innovació4 Evolucionem amb tu5 Evolucionem a Montblanc6

HORARIS

🥡 Divendres nit: de 19:30 a 22:00 (per endur)

🍽️ Dissabte mitgdia: de 13:00 a 16:30 (al Tijo)

🥡 Dissabte nit: de 19:30 a 22:00 (per endur)

🍽️ Diumenge mitgdia: de 13:00 a 16:30 (al Tijo)

Revisa la nostra carta o trucada / whatsapp


Menú degustació cortijo
Menú cortijo caps de setmana al mitgdia
Menú carta per emportar especial
Menú carta per emportar pizzes